مشتریان تهران پخش را می توان به 3 گروه تفکیک نمود:

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی محصولات HI-TECH در حوزه موبایل و فناوری
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی تامین مالی و سرمایه گذاری در صنعت تولید موبایل و فناوری
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی خدمات فنی – مهندسی در صنعت موبایل و فناوری