هلدینگ تهران پخش یکی از بزرگترین مجموعه هاي پخش موبایل، تبلت و لوازم جانبی می باشد.و طی سال هاي اخیر، فعالیت غیر رسمی خود را از سال 1379 و فعالیت رسمی این هلدینگ از سال 1383 به صورت حرفه اي در کانال هاي عمده فروشی و دیجیتال آغاز و در مدت زمان کوتاهی از شروع فعالیت حرفه اي، این هلدینگ در زمره ي تعیین کنندگان قیمت موبایل در کشور
قرار گرفت.

این مجموعه در حال حاضر متشکل از 9 شرکت و جمعا 300 کارمند (تمام وقت) در قالب تیم هاي تخصصی تولید، فروش، حمل و نقل، مالی و پشتیبانی و داراي دفاتر و نقاط فروش متعدد در سراسر کشور (من جمله فروشگاه هاي پاساژ علاالدین و…) می باشد.